Antoni Soy

Antoni Soy

Tribuna

Diàlegs i pactes

Tribuna

Desmitificació del pressupost

Tribuna

Política industrial

Tribuna

Recuperació escassa

Tribuna

La Covid-19 i el treball

Tribuna

Amnistia

Tribuna

TMM i restricció externa

Tribuna

Mecanisme Europeu d’Estabilitat

Tribuna

Desigualtats