Carles Sabaté Pastor

Carles Sabaté Pastor

L'APUNT

Casos oberts

L'APUNT

La vida al mòbil

L'APUNT

Menys PISA i menys tabac

L'APUNT

Renovació litúrgica

L'APUNT

La pitjor imatge

L'APUNT

El nord d'Ousman

L'APUNT

Dues velocitats

L'APUNT

Voluntariat sanitari

L'APUNT

Detalls de nivell