Carles Sabaté Pastor

Carles Sabaté Pastor

L'APUNT

La desgràcia de ser esclaus de la moda

L'APUNT

Pressupost aprovat, i aplicant el manual

L'APUNT

Fer ciutat i relligar el ‘desarrollismo'

L'APUNT

Per als estrangers, ni piulada ni nota prèvia

L'APUNT

Perdre talent per recuperar-lo

L'APUNT

Gallardón fa avergonyir barons

L'APUNT

El problema no són els “mals hàbits”

L'APUNT

Mantenir la guàrdia

L'APUNT

Línia 9, però no amb la T-10 a preu d'or