Carme Vinyoles

Carme Vinyoles

Raça humana

No creixen saludablement

Raça humana

No són malalties amb potes

Raça humana

Aquestes coses no es pregunten

Raça humana

Què li passa a una nena que no juga?

Raça humana

El somni de Saïda Menebhi

Raça humana

Hi ha homes i homes hi ha

Raça humana

Protegeixen els pares abusadors

Raça humana

I encara parlaran de drets humans!

Raça humana

Una segregació molt preocupant