David Brugué

David Brugué

opinió. Periodista

Els banys més antics de la Costa Brava

la crònica

Idiomes a l'escola

la contra

Crònica d'una mort anunciada

opinió. President de la Diputació de Girona

Caixa Girona: cal una reflexió serena

la crònica

Política o polítics?

la contra

El paradís degradat

opinió. Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya

Govern, infraestructures i paisatge

opinió. Alcalde de Figueres (CiU)

Tolerància zero amb la prostitució

opinió. President de la FOEG

Sobre el futur de Caixa Girona