Eva Vazquez Ramio

Eva Vazquez Ramio

L’APUNT

Deixeu de criticar la desídia del jovent

Caiguda lliure

Una clau a Sobibor

Caiguda lliure

Vida de rics

Caiguda lliure

Herbes murmuradores

Caiguda lliure

Les bones intencions

Caiguda lliure

A l’ombra de Proust

Caiguda lliure

Postal del despatx

Caiguda lliure

Entregats al record

Caiguda lliure

Nadal a les golfes