Eva Vazquez Ramio

Eva Vazquez Ramio

Caiguda lliure

Un serrell com el d’Esther

Caiguda lliure

Un casquet de llana

Caiguda lliure

Amadeo Gracia

Caiguda lliure

Migranya

Caiguda lliure

Nen, gos, bassa

Caiguda lliure

No prengueu mal

Caiguda lliure

Dones que combaten

Caiguda lliure

La delicadesa

Caiguda lliure

Una perla que rodola