Eva Vazquez Ramio

Eva Vazquez Ramio

Caiguda lliure

El ròssec dels llibres

Caiguda lliure

Periodisme de pic i pala

Caiguda

Els poetes que són escriptors

opinió

El problema és l’embolcall

Caiguda lliure

L'obra més singular de Joaquim Renart

Caiguda lliure

L'infortuni dels malalts sense febre

Caiguda lliure

Vida quotidiana: la discriminació subtil

Caiguda lliure

La llengua absolta dels supervivents

Caiguda lliure

L'exposició com a festa sorpresa