Eva Vazquez Ramio

Eva Vazquez Ramio

Caiguda lliure

A la comissaria tècnica de vehicles

Caiguda lliure

Vent de garbí per conjurar el pànic

Caiguda lliure

Pere Ynglada al saló de Charles Ephrussi

Caiguda lliure

La soledat del professor Wilson

Caiguda lliure

La platja, model d'ús per a parella amb fill

Caiguda lliure

La fi d'un ideal de civilització

Caiguda lliure

Del dret legítim a no ser-hi

la CRÒNICA

La nit perfecta de Puntí

opinió

Repensar les polítiques artístiques