Esteve Vilanova Vila

Esteve Vilanova Vila

anàlisi
Esteve Vilanova

Tot és susceptible d’empitjorar

“Els homes només accepten el canvi resignats per la necessitat i només veuen la necessitat durant les crisis” deia Jean Monnet, economista francès i un dels pares de l’Unió Europea juntament...

anàlisi
Esteve Vilanova

Seguretat per llibertat

La caiguda del mur de Berlin pel col·lapse del comunisme, va fer pensar que seria la prova concloent que la llibertat i la prosperitat econòmica eren consubstancials i el liberalisme estava tant segur...

anàlisi
Esteve Vilanova

Taules de negociació

Si tot va bé avui a la tarda s’inicia la taula de negociació entre el govern de Catalunya i l’espanyol. Tindrem temps d’analitzar-ho però de moment nosaltres l’hi hem de donar un marge d’esperança,...

anàlisi
Esteve Vilanova

Més sardina que llobarro

Quan vaig llegir els quaranta quatre punts per una agenda de retrobament que va deixar sobre la taula el president Pedro Sánchez en la seva trobada amb el president Quim Torra, em semblava que llegia...

anàlisi
Esteve Vilanova

Mirar a curt i a mitjà termini

“Guanyarà qui sàpiga quan lluitar i quan sàpiga quan no lluitar” Diu el pensador xinès Sun Tzu en el seu llibre “L’Art de la Guerra”, escrit fa 2.500 anys i que és un compendi de tretze...

anàlisi
Esteve Vilanova

La mata de jonc

Ramón Muntaner va néixer a Peralada el 1265, és l’autor d’una crònica que descrivia amb grans munió de dades històriques el període comprés entre el 1325 i el 1328. En un dels seus escrit utilitza...

anàlisi
Esteve Vilanova

Saber negociar

Sense alterar l’essència. Juntament és això el que m’ha fet pensar, observant aquesta mutació experimentada per ERC del que eren els seus principis inamovibles defensats fermament i juntament amb...

anàlisi

Govern i poder

Sempre havíem pensar que els governs eren la font del poder executiu fins que des de fa uns anys amb les martingales i corrupteles del PP s’ha transferit bona part al poder judicial el poder que ha...

anàlisi
Esteve Vilanova

El contraatac

Ells, il·lusos, ho tenien tot pensat, tot estudiat i tot preparat perquè iniciant un contundent atac amb una “lawfare”, –que és un ús indegut dels procediments legals per aparentar legalitat...