Francesc Cabana Vancells

Francesc Cabana Vancells

Quadern d’economia
FRANCESC CABANA

Independència econòmica

QUADERN D'ECONOMIA
FRANCESC CABANA

El futur del petroli

QUADERN D'ECONOMIA
FRANCESC CABANA

Anticapitalistes

Quadern d'Economia
Francesc Cabana

Sense bancs

QUADERN D'ECONOMIA
FRANCESC CABANA

Els economistes no compten

QUADERN D'ECONOMIA
FRANCESC CABANA

Memorial de greuges

QUADERN D'ECONOMIA
FRANCESC CABANA

L’economia en primer terme

Quadern d’economia
FRANCESC CABANA

Catalunya i les regions espanyoles

Francesc Cabana
Quadern d’economia

Lliçó d’història econòmica