Francesc Cabana Vancells

Francesc Cabana Vancells

Gent del Banc Sabadell

Els actius de les caixes

Cacaolat, cervesa i Coca-Cola

Un actiu de Gas Natural

Exemple de cinisme

On són els diners?

Batalla d'interessos

Una història explosiva

De pressa i corrents