Gemma Busquets Ros

Gemma Busquets Ros

De reüll

La rialla

De reüll

La cançó

La plaça Roja de Banyoles

De reüll

Les mans

LA CRÒNICA

L’(A)phònica dels retrobaments

De reüll

La pissarra

De reüll

Aurora

De reüll

La mecanògrafa

L’origen del paisatge