Germà Capdevila

Germà Capdevila

Xocolata espessa

Democràcia de baixa qualitat

Xocolata espessa

La nova Gran Depressió

Xocolata espessa

Reflexions de la jornada

Xocolata espessa

La legislatura del divorci

Xocolata espessa

L'endemà

Xocolata espessa

L'home del sac separatista

Xocolata espessa

Més benzina

Xocolata espesa

Ingovernables

Xocolata espessa

El drenatge fiscal