Ombres d'estiu

Tempesta i estranyesa de la mort

Ombres d'estiu

Esfondraments

Ombres d'estiu

Alegria i espant de l'enamorament

Ombres d'estiu

La Karen Black que no veia

Un diari del vell món

Ombres d'estiu

Això és la felicitat

Ombres d'agost

Els misteris de Welles

Ombres d'estiu

Explicar la veritat és difícil

Ombres d'estiu

La línia entre els vius i els morts