Joaquim Coello Brufau

Joaquim Coello Brufau

On som?

L'antimatèria

Estat Islàmic (i II)

Estat Islàmic (I)

El que Obama no ha fet bé

Negociar amb l'extrem

El que Obama ha fet bé

Què és sensat?

Agricultura i tecnologia