Joaquim Coello Brufau

Joaquim Coello Brufau

Les bones pràctiques

Seqüenciar les decisions

El laberint del pressupost

Beure el vi que es vol

La rellevància i l'excel·lència

Negociar amb alternativa

La generositat i l'elegància

Petit és bonic

Contrainsurgència