Joaquim Coello Brufau

Joaquim Coello Brufau

‘Alea iacta est'?

Projecte de país

Els impostos

Risc i resultats

Morir d'èxit

El camí i el destí

Les dades

Triar

Occident des de Xina