Joaquim Coello Brufau

Joaquim Coello Brufau

Pobresa energètica

Ideologia i interès

L'evolució

Dicotomia i coincidència

La sensibilitat

Repetir i repetir

La depressió

Assimilacionisme i multiculturalisme

Líbia