Joaquim Coello Brufau

Joaquim Coello Brufau

Qui té el problema?

L'estat emprenedor

Wittgenstein

El traïdor i l'heroi

La malaltia mental

La desaparició dels estats islàmics?

Morir d'èxit

Els Germans Musulmans

Laïcisme i islamisme