Joan Ferrerós

Joan Ferrerós

Firmo el 25%

Bufetejar el director

La república indecisa

Figueres, anys 40

Epigrames

Parlar francès

Tribuna

Quan fou morta la combregaren

Genís l’Obstinat

Parlar a Figueres