Jordi Font Cardona

Jordi Font Cardona

Lluch-Herrero

Dilema o problema

La vella dama

Pia i els cafres

No retrocedir

Volien veure el mar

“Sobirania”

Ens cal el 75%

Felipe, sisplau...