Jordi Grau

Jordi Grau

La Toscana al Pla de l’Estany

Campllong, música del país

El 92, un concert irrepetible

La filtració de falses notícies

L’aparició de l’estat profund

Un silenci còmplice

Volem viure en llibertat

Per patir i, si pot ser, gaudir

Llegenda del nostre futbol