Jaume Nolla

Jaume Nolla

Formes i maneres

Espectres de Tots Sants

Sofistes i manipuladors

Els set savis

Isidoros

La gran farsa

Lladres

Què votaran?

L'art de la guerra