Llúis Foix

Llúis Foix

La vitalitat d'Àfrica

Els paràmetres de l'Àfrica subsahariana semblen tots iguals però tots tenen un punt de singularitat que els fa únics. Les fronteres dibuixades més o menys arbitràriament en la Conferència de Berlín...

Ciutadilla, una història

S'ha fet una feina gegantina en els últims trenta anys a recollir històries petites i grans dels pobles i terres de Catalunya. El nombre d'estudiants universitaris procedents dels nuclis rurals i de...

Tres espies

El fet que tres persones sense cap relació entre elles puguin posar en qüestió la seguretat nacional dels Estats Units és una prova de la vulnerabilitat dels governs que han arribat a acumular tant...

El silenci dels sepulcres

Quan els fets sobre la dubtosa conducta d'un polític són aclaparadors i no poden ser rebatuts amb paraules vol dir que la situació d'aquest polític ha entrat en un carreró sense sortida. La paraula...

Problema i solució

La història d'Europa és de tot menys senzilla. Si tenim present que des de la caiguda de Roma el mapa i les fronteres continentals s'han refet més d'una vegada en cada segle, podem concloure que la...

Seguretat i consciència

La seguretat és una legítima preocupació de tots els estats que volen protegir els interessos dels ciutadans i alhora garantir la seva llibertat. La pugna entre la llibertat i la seguretat ha estat...

La política i la por  

Controlar la velocitat del canvi ha esdevingut un dels reptes més notables del nostre temps. També és una tasca gegantina cercar les causes que expliquin el desconcert i les pors que ens esvaloten a...

Alemanya i Europa

Cada període de la història té els seus vencedors i vençuts. Encara que sembli fàcil, només el transcurs del temps permet fer un balanç aproximat sobre el que ha passat en els canvis de rasant que...

La poesia és poder

Sempre he pensat en la força incontrolable i perdurable de la filosofia. Però també de la poesia. Els poetes no acostumen a ser rics ni poderosos. Sovint es refugien en la seva intimitat, que gosen...