Melcior Comes Cladera

Melcior Comes Cladera

Decidir-se

Les pedres avorrides

Intocable

Terror de moda

Opinions fortes

Esport i punyalades

Atacs i lectures

Jugades i vots

Els impostors