Maria Teresa Màrquez Ramirez

Maria Teresa Màrquez Ramirez

L’APUNT

Polítiques de tòpics

L’APUNT

Llibertats, altre cop, amenaçades

A la tres

Enyorada autocrítica

A la tres

Anar a la manifestació

A la tres

Llengua, estat i enveja

L’APUNT

Tornar a pagar per circular

A la tres

Més polític o més humà?

L’APUNT

Poant als femers de sempre

A la tres

Interessos polítics