Ponç Feliu Llansa

Ponç Feliu Llansa

El nostre

Alienació

Contrahistòria

Por

De sentiments

Creure i confessar

El darrer just

‘Patriotisme constitucional'

El savi ignorant