Ponç Feliu Llansa

Ponç Feliu Llansa

Allò que no es pot dir

En autobús, taxi i vaixell

La síndrome d'Hybris

Escatologia i justícia

‘El príncep' i Catalunya

Una rosa amb molta espina

La vergonya de l'indult o l'indult de la vergonya?

Sobre drets humans

El baró d'Holbach