Ramon Sargatal Pellicer

Ramon Sargatal Pellicer

Perucho detallat a Farners

Un savi al futbol

M.A.T.(ada) a Farners!

Una novel·la lluminosa

AC, FNC i el bosc en perill

La perfecció a Farners

De gossos i altres personetes

Passar pel carrer de Farners

Efectes òptics a Ripoll