Ramon Sargatal Pellicer

Ramon Sargatal Pellicer

Una mateixa lluita

Confrares de Farners

Merdosos

Santa Paloma de Farners

La nació a Farners

“Vine, rei!”

El ‘cuentu’ de les vacunes!

L’Adrià, de Farners

Beulas de Farners