Ramon Sargatal Pellicer

Ramon Sargatal Pellicer

Palomeras i Salichs

Mariones de Farners

Sant Pol polisil·làbic

Ratlles de Farners

Darina, Cora

Caminades de Farners

Somni de Farners

Aigua de Farners

Directors generals de Farners