Salvador Cot

Salvador Cot

Keep calm

Ens fan boicot, brindem!

Keep calm

Llepafilisme barceloní

Keep calm

La soledat madrilenya

Keep calm

Els pebrots de l’alcalde

Keep calm

El tren català accelera

Keep calm

La colònia del Nord-est

Keep calm

Els últims espanyols de Premià

Keep calm

Madrid perdrà

Keep calm

Porro sí, porró no