Salvador Cot

Salvador Cot

Keep calm

La foto de la Catalunya sobirana

Keep calm

Franquisme baratíssim

Keep calm

Felipe Rajoy, Mariano González

Keep calm

Dues nenes rossetes

Keep calm

Colau no conflueix, absorbeix

Adéu, general Yagüe!

Keep calm

Fe-li-pe, adéu

Keep calm

Desassossec quec

Keep calm

C's: durs a Catalunya, tous a Madrid