Antoni Brosa Llinares

Antoni Brosa Llinares

el problema no és el pastor Terry Jones,
sinó el totalitarisme religiós

Democràcia en flames

català a la terrasseta

Hores d'ara

Amb independència

Universitat analfabeta

viure sense tu

Trajectòries

Sis dies, sis nits

“Sóc ibèric, com el pernil”

català a la terrasseta

Donat que

fracassat el comunisme, els joves d'avui
aspiren a la llibertat, la igualtat i la justícia

Una generació lliure i independent

a Madrid el rebuig a tot el que és català
va al davant de les qüestions polítiques

Porcel a Madrid

si L'independentisme no és capaç de sumar
pot perdre la seva oportunitat

Esquerda a l'esperança