Antoni Brosa Llinares

Antoni Brosa Llinares

Les quatre barres arriben lluny

Amb aquella alegria

Els telèfons d'abans

català a la terrassetA

Moll i mullat

i ara què, urbanita?

Sense data de caducitat?

Desclot

Dotze de setembre

viure sense tu

Una alegria encara més forta

Sis dies, sis nits

“Jo vull ser normal”

Més aire, més perspectiva i més penques

les mesures contra la crisi no serviran
si no es revisa a fons la funció pública

Reforma profunda