Tian Riba

Tian Riba

Keep calm

Estat policial

Keep calm

Ai, Miquel

Keep calm

La Vespa ha gripat

Keep calm

Infodèmia

Keep calm

2 més 2 igual a 3

Keep calm

Psicoanàlisi

Keep calm

Recopes

Keep calm

La guerra cultural

Keep calm

El personatge del 2019