Xavier Ferrer Junqué

Xavier Ferrer Junqué

opinió

El futur d’Europa

opinió
Xavier Ferrer

Difícil gestió migratòria

opinió

Temps crucials per a Europa

opinió

Repensant el món

Opinió

Construint l’Europa del futur

opinió

Alemanya agafa ara el timó

opinió

Interessos compartits

opinió

Gestió de la crisi en clau europea

opinió

Dia d’Europa especial