Xavier Ferrer Junqué

Xavier Ferrer Junqué

opinió

Fronts oberts a la Unió Europea

opinió

Covid: ombres i llums

opinió

Només ho pot fer Europa

opinió

Salvant els mobles

opinió

Efectes col·laterals de la Covid-19

opinió

Entendre Amèrica i Europa

opinió

El futur d’Europa

opinió
Xavier Ferrer

Difícil gestió migratòria

opinió

Temps crucials per a Europa