Xavier Serra Besalú

Xavier Serra Besalú

El perdó social

Ideals polítics immortals

Tenir cura de...

Envellim, com cal

Família, bàsica

Quin desenvolupament?

Tens por? Cal educar

Sense pau qui pot ser feliç?

Encara les utopies?