Lletres

Novel·la
Jordi Capdevila

La brillant ficció de la realitat

Aniversari del clàssic modern rus
Joan Prats Sobrepere

El Doctor Givago ha fet 60 anys

cIÈNCIA
dAVID bUENO I tORRENS

Píndoles de ciència

Es diu que un dia que tenia pressa, Napoleó va dir a un servent que l’estava ajudant a vestir-se que ho fes a poc a poc, en una frase que s’ha fet famosa i que també s’atribueix a altres mandataris...

CIÈNCIA & ROLL
David Bueno i Torrens

Heroïnes

Com qualsevol aspecte de la història humana, la ciència és plena d’herois. La majoria són anònims, persones que han dedicat part de la seva vida a resoldre algun problema d’índole científica....

novel·la
jordi capdevila

L’elegància intel·lectual de les morts violentes

biografia
Salvador Domènech

Un tenaç recuperador de memòries

Et trobes persones amb grans currículums que te’ls deixen anar així que els coneixes. I altres que has de gratar, ja que el seu tarannà és el de passar per la vida amb naturalitat, senzillesa i lliurament....

poesia
MIQUEL-LLUÍS MUNTANÉ

El món des de l’eixida

NOVEL·LA
Lluís Llort

El tastallits

Novel·la
ferran aisa

Furgant en les clavegueres de l’Estat durant la Transició

Pascual Ulpiano, pseudònim de Alberto Valle, continua les aventures de Palop, el seu antiheroi que, aventura rere aventura, s’esta convertint en un clàssic de la novel·la negra actual. L’original...