129 presidents de la Generalitat de Catalunya

1455-1458

26. Nicolau Pujades

President en un període de fortes tensions polítiques i de canvis a la Diputació

1452-1455

25. Bernat Guillem Samasó

Una designació dirigida que acabarà amb la reforma de la Generalitat

1449-1452

24. Bertran Samasó

Una persona molt vinculada al poder i profundament antiremença

1446-1449

23. Pero Ximénez de Urrea

Persona més d'armes que de lletres, afronta la incipient revolta remença

1443-1446

22. Jaume de Cardona i de Gandia

Un president d'estirp noble i amb una llarga trajectòria eclesiàstica

1440-1443

21. Antoni d'Avinyó i de Moles

El segon abat de Montserrat conviu amb les maniobres de la reina Maria

1437-1440

20. Pere de Darnius

Un mandat marcat per la construcció del port de Barcelona i la pesta

1428-1431

18. Domènec Ram

El president que pacta una treva amb Castella per posar fi a la guerra

1425-1428

17. Felip de Malla

Un home excepcional que exerceix el càrrec vigorosament