Carme Vinyoles

Carme Vinyoles

Raça humana

S’estan menjant les galetes

Raça humana

Amb el seu cor de pedra

Raça humana

Un toc de queda per als homes?

Raça humana

S’esperen al cementiri

Raça humana

La punta del pebrot vermell

Raça humana

Curiositats i més curiositats

Raça humana

Gran sobirà de cos petit

Raça humana

Quan la violència és el premi

Raça humana

Guinea rica, Guinea pobra