Eva Garcia Pagan

Eva Garcia Pagan

De reüll

Treball a casa, però amb suports

De reüll

Preu de la llum de rècord

L’APUNT

Liberalitzar horaris o precaritzar?

De reüll

Estalviar o molestar els veïns

De reüll

Hi ha crisi i hi ha pressa

L’APUNT

Gestió de “ja t’ho deia jo”

L’APUNT

No és cap pla per fer rotondes

De reüll

Fal·lera per sortir de casa

L’APUNT

Relleu i futur al camp