Enric Roca i Casas

Enric Roca i Casas

Espanyolitzar l'escola

Per una educació independent

Recentralitzar l'educació

Afermament docent

Més hores i més alumnes

Escola en català

Canviar o millorar

Més batxillerat

La docència