Eva Vazquez Ramio

Eva Vazquez Ramio

De set en set

Vacances vergonyoses

L’APUNT

El feminisme com a exercici crític

De set en set

Un esmorzar amb Putin

opinió

Repeticions i monstres

De set en set

Emmalaltir

De set en set

Torn de paraula

De set en set

Per què el fill no llegeix?

L’APUNT

Els saltencs tenim un altre patró

opinió

Les nines d’abans