Frank Bayer

Frank Bayer

Un tango amb el bisbe Margarit

Expulsats de l'ONU defensant el Barça

Les mentides sobre el Barça i el sexe

La teoria dels principis pragmàtics

Una pilota entre mamelles

Tot passejant un gos mort

Apologia de Xavi Pascual

Xavi Hernández

Què pot extreure el Barça del mundial?