Joaquim Nadal Farreras

Joaquim Nadal Farreras

La restitució

Damià Mateu i Bisa (1864-1935)

Els catàlegs de paisatge

Paco Torres Monsó

El desllorigador

La transició invisible

Els jueus catalans

Pierre Soulages

El Pirineu romànic