Joaquim Nadal Farreras

Joaquim Nadal Farreras

Catalunya i Espanya

Joaquim Folch i Torres

El Celler a l'Acadèmia

Un estat dins l'estat. Tarradellas, 1936-1939

Max Cahner Garcia

Pels camins de la intransigència

L'eix del Lluçanès

El claustre del Mas del Vent

Èxit i fracàs de Francesc Cambó