Marta Mallarach Macias

Marta Mallarach Macias

Troballa inesperada

Ai, els prejudicis...

Que comenci la funció

Olot ja no és l’orinal del cel

Un mirall al passat i al present

Entre la incertesa i els valors

La ‘roba estesa’ d’abans i ara

Sant Domènec, envia’ns pluja

Misteri al cràter